Пранаяма

Пранаяма е основен аспект на йога, който се фокусира върху контрола и регулирането на дишането. Произлизаща от санскритските думи „прана“ (жизнена сила) и „аяма“ (удължаване или контрол), пранаяма има за цел да впрегне силата на дишането за подобряване на физическото, умственото и духовното благополучие. Пранаяма не е само вдишване и издишване; това е систематична практика,…

End of content

End of content